Wat is dat precies... een Jeugdbrandweer?

In de brandweer van Torhout zijn we al meer dan 10 jaar bezig met een stevige jeugdwerking: JeugdBrandweer Torhout.

De jeugdwerking is gebaseerd op leuke en uitdagende oefeningen, die zowel praktisch al theoretisch ondersteund worden. Kennis opdoen en deze op de juiste manier leren toepassen in bepaalde situaties is belangrijk. Uiteraard staan ook EHBO en sportoefeningen als vaste waarden gepland in het oefenprogramma.

Bij de brandweer is formatie en discipline belangrijk. We leren verantwoordelijkheden nemen en samenwerken met elkaar in een toffe sfeer.

Het opdoen van deze ervaring en het kennismaken met begrippen als redding en ehbo, geven je een stap voor als je het ooit tot échte brandweerman of -vrouw wil schoppen.


Aanwervingen bij de jeugdbrandweer?

Jongeren die zich geroepen voelen om toe te treden tot de jeugdbrandweer kunnen via het contactformulier hun interesse aan ons doorgeven, en dan word je verder op de hoogte gebracht.

Voorwaarden zijn dat men op 1 september minstens in het 6e leerjaar basisondewijs zit en dat je slaagt voor de proeven. Meer informatie over die proeven vind je hiernaast.

 
 
Enkele afspraken en regels zijn belangrijk, zo werken we vlotter en ook veiliger samen. Binnenkort kun je hier de afspraken lezen.
 
 

Aanwervingproef

Voor aanvang van de selectieproeven dient het medisch attest van de huisarts en een zwembrevet van 100 meter in ons bezit te zijn.
De proeven bestaan uit 3 delen:
• 3 eliminerende sportproeven
• 5 sportproeven waarvan men 3 van de 5 dient te slagen
• schriftelijke proef

Bestaat uit de volgende onderdelen: begrijpend lezen, spelling en enkele vraagstukken die peilen naar ruimtelijk inzicht en rekenvaardigheden.

Systeem en quotering

De eerste drie zijn eliminerende proeven dit wil zeggen dat wie niet slaagt voor de eerste drie proeven, niet geslaagd is voor de volledige test. Op de sportproeven dien je minimum 3 op 5 te halen. Op de proeven worden geen punten gegeven, we quoteren dus met 'geslaagd' of 'niet geslaagd'.

Er worden enkel tijden genoteerd als er meer kandidaten zijn dan vacante plaatsen.

De 3 eliminerende proeven

  1. Lopen: 1000m in 5’30’’
  2. Evenwichtsbalk: de kandidaat krijgt 2 pogingen in 0’20”’
  3. Hoogteproef: autoladder van 10m onder 70° bestijgen (met beveiliging en begeleiding)

De 5 sportproeven

  1. Pompen (opdrukken): 5 maal
  2. Pull-up (optrekken): 3 maal
  3. Sit-up: vanuit zit positie met de vingers achter de oren 10 maal oprichten tot de ellebogen de knieën raken
  4. Bent arm hang: blijven hangen aan beide armen, de kin boven de baar, de kin mag de baar niet raken, gedurende 10”
  5. Shuttle run (loopsnelheid): lopen naar een lijn op 10m van de vertreklijn, een houten shuttle opnemen, terug lopen en de shuttle neerzetten (niet gooien) achter de vertreklijn op een vooraf gemarkeerde plaats, een tweede shuttle ophalen, terug lopen en de shuttle neerzetten (niet gooien) achter de vertreklijn op de 2de vooraf gemarkeerde plaats. De tijd wordt gestopt, wanneer de tweede shuttle op de gemarkeerde plaats op de vertreklijn wordt neergezet. Binnen een tijd van 15”

De schriftelijke proef

Bestaat uit de volgende onderdelen: begrijpend lezen, spelling en enkele vraagstukken die peilen naar ruimtelijk inzicht en rekenvaardigheden.

A. Vanaf het 6e leerjaar enkel begrijpend lezen en spelling.
B. Vanaf 14 jaar ruimtelijk inzicht en rekenvaardigheden.